Advertisement

Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2019 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen oran TÜİK verileri uyarınca yüzde 22,58 olarak gerçekleşti.

Kanuna göre, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) başta olmak üzere bazı vergiler ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranı doğrultusunda her sene artırılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı, ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan yetkilerle değerleme oranının altında veya üzerinde bir oran belirleyebiliyor.

Emlak vergilerinde Cumhurbaşkanı'nın indirme yetkisi bulunmazken, gerekli gördüğü takdirde yeniden değerleme oranını 0'a kadar indirebiliyor. MTV için de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranın yüzde 50'si üzerinde artırma ya da yüzde 20 indirme olanağı bulunuyor.

Örneğin, 2018 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 15.9, emlak vergisinde ise yüzde 11.87 oranında artış yapıldı. Buna karşılık çevre cezaları, çevre temizlik vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, cezalar ve harçlar yüzde 23.73 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı değiştirilmeksizin artırıldı.

2020 yılında hangi vergiler ile harç ve cezaların yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında, hangilerinin daha düşük oranda artırılacağı Cumhurbaşkanlığı kararları ve tebliğler ile belirlenecek. 

Harçlar yeniden değerleme oranında artırılırsa 613 lira olan B sınıfı ehliyetin harç ücreti yeni yılda 750 lirayı aşacak. Harç bedelinden muaf olan hususi ve hizmet damgalılar hariç pasaportlarda ise 10 yıllık pasaportun harç bedeli 1100 TL'nin üzerine çıkacak. 

Süre 2019 2020(muhtemel)
6 Ay 303,90 TL 372,52
1 Yıl 381,90 TL 468,13
2 Yıl 539,00 TL 660,70
3 Yıl 709,40 TL 869,58
3+ Yıl 945,10 TL 1158,50

 

HT