Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistlerinin son blog yazısı verimlilikte öncü şirketlerin ihracatta önemli paylarının olduğunu, istihdamda ise paylarının yüzde 10'da kaldığını gösterdi.

TCMB'nin blog sayfası Merkezin Güncesi'nde ekonomistler Altan Aldan ve Aslıhan Atabek Demirhan imzasıyla yayınlanan yazıda verimlilik açısından öncü nitelikte olan şirketlerin sayısının 10 bin civarında olduğunu, buna karşın bu şirketlerin ihracatın yarısına imza attıkları belirtildi.

Yazıya göre öncü şirketler, tanım gereği sayıca az olmalarına rağmen net satışların ve ihracatın yarıya yakınını sağlıyor. Öncü firmaların istihdam içindeki payı yüzde 10,6; kadınlarda bu oran erkeklere kıyasla daha düşük.

Öncü şirketler daha vasıflı çalışanlara sahip

Yazıya göre öncü firmalarda çalışanlar içinde en yüksek vasıf gereksinimine ihtiyaç duyan mesleklerde çalışanların oranı yüzde 13,2 olarak görülüyor. Diğer firma gruplarında ise bu oran yüzde 10’un altında. Benzer bir durum, bir alt vasıf seviyesi için de geçerli. Özetle, öncü firmaların çalışanlarının icra ettikleri mesleklerin vasıf düzeyi diğer firmaların üstünde.

Cinsiyet kırılımına bakıldığında diğer firma gruplarında kadınlar erkeklere göre daha düşük vasıf gerektiren işlerde çalışırken öncü firmalarda bunun tam tersi bir durum söz konusu. TCMB ekonomistlerine göre verimlilikte öncü firmalar, kadınların yüksek vasıflı işlerde çalışması konusunda da öncü.

Kadın-erkek ücret farkı öncü şirketlerde daha az

Yazıda öncü firmalarda cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin daha az olduğu belirtildi. Diğer firma gruplarında erkekler ortalamada kadınlardan yüzde 23 civarında fazla kazanıyorken bu fark öncü firmalarda yüzde 18,4’e düşüyor. Öncü firmalarda cinsiyetler arasında ücret farkının daha düşük olmasının bir nedeni, kadınların erkeklere göre ortalama vasıf düzeyi daha yüksek işlerde çalışmaları.