Advertisement

AK Parti grubu ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren yeni torba yasa teklifini TBMM'ye sundu.

Bloomberg HT tarafından da görülen teklif metninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret altyapı projelerinde yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ilave teminat sağlayabilmek adına borç üstlenim anlaşmalarına taraf olabileceği belirtildi.

TBMM’ye sunulan ve yap işlet devret ile ilgili yasaya eklenen geçici madde uyarınca, 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılan ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilmesi planlanan projeler kapsamında bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin imzalayacakları borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık taraf olabilecek.

Maddenin gerekçesinde, Türkiye’de 11 Mart 2020’de görülmeye başlanan Kovid-19 salgınıyla birlikte sözü edilen durumdaki projelerin finansman sürecinde aksaklıklar yaşandığı, özel sektörün finansman temininde zorlandığı belirtildi. Bu durumda yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı belirtildi.

TCDD Taşımacılık'a destek sürecek

Teklifte TCDD Taşımacılık AŞ'nin finansman açığının sermayesine mahsuben TCDD tarafından desteklenme süresinin de 2023 yılına kadar uzatılması öngörüldü.

Bunun yanında teklifte yolcu taşımacılığı için yakın zamanda özel demiryolu tren işletmecilerinden talep olmadığından kamu hizmetinin devamı sağlanarak mağduriyetlerin yaşanmaması gerekçesiyle TCDD Taşımacılık AŞ'nin kamu hizmeti yükümlülüğü süresinin 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmasını amacını taşıyan düzenlemeler de yer aldı.