Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doğalgaz fiyatlandırmasında kademeli tarifeye geçilmesi, tarifenin yıllık tüketim miktarı baz alınarak belirlendiği serbest tüketici konumundaki OSB'lerde sıkıntı yarattı. Mevcut tarife nedeniyle OSB içindeki sanayici ile OSB dışındaki sanayici arasında 3,4 katlık maliyet farkı oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSİAD Başkanı Ekinci, yeni fiyatlandırmanın adaletsiz ve OSB firmaları aleyhine olduğunu belirterek, "Fiyatlandırmada adalet sağlanmalı. Aksi takdirde zaten artmış enerji maliyeti nedeniyle sanayici OSB dışına çıkar. Yeni bir düzenleme olmazsa OSB'ler boşalabilir." uyarısında bulundu.

doğalgaz dağıtım şebekesini gerçekleştirmiş serbest tüketici kabul edilen OSB'lerin, BOTAŞ'ın "Doğalgaz Perakende Satış Tarifesi ve Fiyatları" cetvelinde açıklanan fiyatlardan tek saat üzerinden satın aldığı doğalgazı dağıtım şebekesi üzerinden katılımcılarına verdiğini bildiren Ekinci, BOTAŞ tarafından uygulanacak tarife tiplerinin doğalgaz tüketim miktarlarına göre belirlendiğini kaydetti.

BOTAŞ'ın uygulamasına göre OSB'lerde yer alan sanayicilerin tarifesinin ilgili OSB'nin tüm sanayicilerinin yıllık toplam tüketimi baz alınarak belirlendiğini, OSB dışında yer alan sanayiciler için ise ayrı ayrı tarife oluşturulduğunu vurgulayan Ekinci, aynı miktarda doğalgaz kullanan iki sanayiciden OSB içindeki işletmeye 159 bin lira, OSB dışındaki işletmeye ise 46 bin 627 lira fatura çıkarılacağına işaret etti.

"OSB'lerde üretim yapanların maliyeti artıyor"

Ekinci, PTT, teknokent, sağlık tesisi, okul ve mesleki eğitim binaları, restoran ve camilerin doğalgaz bedellerinin de OSB yönetimlerince ödendiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"OSB adına düzenlenen bu fatura, tüketim miktarına göre sanayicilere yansıtılacağı için OSB'lerde üretim yapanların maliyetleri çok artacaktır. Bu uygulama, OSB'lerde üretim yapan sanayicilerle dışında üretim yapan sanayiciler arasında eşitsizliğe, haksız rekabete ve adil olmayan bir sonuca yol açtı. Uygulama devam ettirildiği takdirde işletmelerde OSB dışına çıkma eğilimi artacaktır."