Advertisement
HABERLER ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarlar ilan edildi.

Buna göre, tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil yüzde 50 oranında artırıldı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Nispi harçlar ile söz konusu karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları tebliğin ekindeki tarifelerde gösterildi.

Pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.

Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.