Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Uysal koronavirüs salgınının küresel finans krizinden daha derin ekonomik etkileri olduğunu belirtti.

Salgın hastalıkla başlayan sürecin enflasyonu maliyet ve talep kanallarıyla belirgin ölçüde etkilediğini vurgulayan Uysal, "Son dönemde Türk lirasında gözlenen değer kaybına rağmen uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşler enflasyon görünümüne olumlu yansıyor. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve hareketliliği kısıtlayıcı tedbirlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin yılın ikinci çeyreğinde arttığını değerlendiriyoruz." dedi.

Bu dönemde enflasyon tahmin belirsizliğinin arttığını ifade eden Uysal enflasyonda aşağı yönlü etkilerin ağır basacağını dile getirdi. 

Uysal, son dönemde aldıkları parasal tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçladığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Uysal, salgın öncesi dönemde cari işlemler dengesinde sağlanan belirgin iyileşme ve şirketler kesiminin yabancı para borçluluğunda süregelen düşüş eğilimi ile bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponlarının güçlenmiş olması ve kamu borçluluğunun düşük seyretmeye devam etmesinin, bu dönemde Türkiye ekonomisinin direncini artıran başlıca unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.

SWAP GÖRÜŞMELERİ 

Swap görüşmelerinin mevcutların dışında daha fazla Merkez Bankasıyla devam ettiğini söyleyen Uysal "Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız" yorumunu yaptı. Uysal yılın ikinci yarısında toparlanmanın başlayacağını öngördü. 

Uysal olağanüstü dönemden geçildiğini ve rezervlerdeki dalgalanmanın doğal olduğunu belirtti ve dalgalanmanın geçici olduğunu ifade etti. Kur seviyesiyle ilgili savunma mekanizmaları olmadığını söyleyen Uysal kurdaki istikrarı da önemsediklerini vurguladı. 

Başkan istihdam tarafında kısa çalışma ödeneği gibi alınan tedbirlerin işsizliğin çok hızlı düzeyde artmasını önleyici katkılar yapacağını söyledi. 

Uysal şu anda IMF ile  kaynak ya da swap girişimleri olmadığını ifade etti. 

Uysal, 2020 yılı için Ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 11 olarak belirledikleri gıda enflasyonu tahminini işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimlerini ve turizmde öngörülen yavaşlamayı dikkate alarak yüzde 9,5 olarak güncellediklerini aktardı.