Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu, yaklaşık 5 yıl önce kritik bir adım atarak foreks piyasasını regüle etmeye, denetimini ve lisanslamasını yapmaya karar verdi. O gün için tartışılan bu karar, bugün oldukça büyük bir foreks piyasasının oluşmasına yardımcı oldu.

Bu piyasa en büyük zararı, merdiven altında bu işi yapan, hiçbir sorumluluk üstlenmeden müşterinin elindeki tüm paraya talip olan bazı siteler, işletmeler verdi.

SPK düzenlemesiyle merdiven altı foreks piyasası bitti diyorduk, ama bitmemiş. Şimdi dijital opsiyoncular türemiş.
Birçok finans sitesinde yayınlanan reklamlar hala devam ediyor.

Reklam,"Bir haftada 4.800 lira kar ettim" diye başlıyor. Bunun 10 dakikada 365 lira kazandığını söyleyen bir hemşire ve bir ayda 6.000 TL kazandığını söyleyen bir emekli modeli de var. Artık torunlarını istediği gibi şımartabilirmiş.

Şimdi size bu şirketin hesap açan müşterisine yıktığı koşulları ve sorumlulukların bir bölümünü paylaşıyorum:

- Müşteri, İkili Opsiyonlar da dahil olmak üzere opsiyonlar hakkında, genel olarak opsiyon İşlemlerindeki ve özel olarak Dijital Opsiyon İşlemlerindeki riskler hakkında tamamen bilgi sahibi olduğunu doğrular. İşlem yapmak, Müşterinin kendi karar yetkisi dahilindedir ve Müşteri, bu İşlemlerdeki riskleri kabul etmektedir ve bahsedilen İşlemleri finanse etmek için yeterli finansal kapasiteye sahip olduğunu kabul eder.

SORU: Bir emeklilinin ya da bir hemşirenin opsiyon işlemlerini yapmak için yeterli finansal kapasiteye sahip olduğunu kabul etmesi isteniyor. Hani üç adımda kolayca geliri katlayacaktık? Bir hemşire ya da emeklinin opsiyonlardaki vade yapısını, finansal veri takibini bilmesi, yapması mümkün müdür?  

- Müşteri, bir opsiyonun ömrünün birkaç dakika ve bazen işlem seçimine göre daha da kısa sürebileceğini bilmektedir.

SORU: Opsiyon anlık işlem yapıldığı taktirde birkaç dakikalık ömür taşıyabilir. Bu ifade, bunu bilmeyen bir emekli ya da hemşirenin koyduğu parayı kaybetmesinin de birkaç dakika sürebileceğini gösterir.


Daha da önemli kısmına geliyorum: Şirketin sınırlı yükümlülükleri...

- Şirket, Site üzerinde sürekli Hizmet sağlamaya taahhüt eder.

Ancak Şirket, Hizmetlerin kesintiye uğramayacağını, iptal olmaksızın sürekli olarak sağlanacağını, güvenilir ve hatasız olacağını, Sitenin sunucularına yetkisiz erişim olamayacağını veya yazılım, donanım, iletişim hatları ve sistemlerde, sürekli işlem verilerinin kaynaklarında, Şirkette, Müşterinin bilgisayarında veya Şirketin sağlayıcılarında ve temsilcilerinde meydana gelebilecek hasar, arıza veya çökme durumlarından etkilenmeyeceğini garanti etmemektedir.

Yani diyor ki, sen gel bu site üzerinden işlem yap. Ama içindeki veri doğru mudur, başkası dışardan müdahale edebilir mi, şifreleri kırıp dışardan girebilir mi bilmem. Girerse de ben sorumluluk kabul etmem.

- Hiçbir koşulda Şirket veya Temsilcileri, İşlem yapılmasından ve Hizmetlerin kullanılmasından doğan kullanım kaybı, veri kaybı veya kar kaybından kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere, hiçbir doğrudan veya dolaylı ceza hasarları; Şirket veya Temsilcileri bu tür zararların olasılığı hakkında önceden uyarılmış olsa bile hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Yani diyor ki, sen pozisyonu aldın. Tam karı yazacaksın. Hooop ekran dondu. Ne oluyor diyemeden pozisyon değişti gitti. Beni bu konuda uyardın. Ama bir daha kara geçtin, hooop ekran gene dondu, sen parayı tahsil edemedin. Ben bundan sorumluluk kabul etmem.Şimdi en bombası geliyor!

- Müşteri, Kullanım Şartları ve/veya Sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal ederse, batarsa, iflas ederse, iflas, yeniden kuruluş, batma veya benzer bir prosedüre girmişse veya Şirket, kendi karar yetkisi dahilinde, kendisini savunmak için gerekli görürse, Şirket, herhangi bir zamanda ve Müşteriye önceden bildirim yapmaksızın Şirket ile Müşteri arasındaki İşlemlerin tümünü veya bir kısmını sonlandırabilir, iptal edebilir ve/veya kapatabilir ve Şirketin uğradığı zararları uygun gördüğü şekilde hesaplayabilir, Müşteri Hesabındaki/Hesaplarındaki bakiyeyi ve/veya menkul kıymetleri kefalet verebilir, havale edebilir veya satabilir veya Şirketin kendi karar yetkisi dahilinde söz konusu ihlali telafi etmek için uygun gördüğü herhangi bir eylemi gerçekleştirebilir. Şirket, yukarıda bahsedilen eylemleri önceden bildirim olmaksızın gerçekleştirebilir.


Müşteri hesabındaki bakiyeyi, ya da menkul kıymeti başkasına nasıl kefalet olarak verebiliyorsun? Menkul kıymetimi, bana sormadan nasıl satabiliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Diyor ki, ben batarsam, hesabını kapatırım, kendi zararımı istediğim gibi hesaplar senin hesabında bulunanları da kafama göre iç edebilirim. Sen de hukuken bu sözleşmeyi imzaladığın için bana hesap soramazsın.

SPK'nın hızla el atması gereken bir konu, çünkü gerçekten birçok masum vatandaşın elinde avucunda ne varsa silip süpürebilecek kadar tehlikeli bir oyundan söz ediyoruz. Her kanaldan insanları da buna karşı uyarmak gerek.