Advertisement

Küresel piyasalar, Çin'e ilişkin makro iktisadi konular ve Fed ekseninde ABD verilerine dönük fiyatlama döngüsünde bu Cuma ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmışken; Silvergate ve Silicon Valley Bank'te yaşanan finansal problemler ve bankacılık sektörüne yayılma endişeleri Wall Street'e tabiri caizse déjà vu yaşattı.

‘Yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu’ anlamına gelen "déjà vu" haline neden olan vaka ise SVB Financial Group bünyesinde yaşanan düşük faizli tahvil stokunun elden çıkarılması ile ortaya çıkan 2 milyar dolara yakın zararın realize edilmesi ve ardından müşterilerin mevduatlarını çekmesi neticesinde alınan 2,25 milyar dolarlık sermaye artırım kararı.

SVB Financial Group tarafında bunlar yaşanırken, Silvergate'te de 2022'de ağırlıklı olarak kripto varlık tarafındaki müşterilerin FTX çöküşü kaynaklı olarak nakit çekmesiyle oluşan durum giderek kritik hale geldi. Yaşanan kayıpların ardından, şirket çarşamba günü operasyonları durdurma kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından JPMorgan, Bank of America ve Wells Fargo hisseleri yüzde 5'in üzerinde kayıplar yaşarken, KBW Banka Endeksi de yüzde 7'nin üzerinde geriledi. 4 büyük ABD bankası 50 milyar dolara yakın kayıp yaşadı.

Bu iki vaka, sosyal medyada 2008 Krizi ve Bear Stearns gibi kurumların adının anılmasına neden olsa da mevcut durumda yaygınlaşan bir yapısal krizden bahsetmek için erken görünüyor. Ancak piyasaların algı ve seyrindeki bozulmadan çekinildiği görülüyor. Sektörel anlamda ise finansmanını görece az çeşitlendiren küçük ve orta ölçekli bankaların daha fazla baskı altında kalmaları ve sermaye artırmaları ihtimalleri öne çıkıyor.

SVB perspektifinde konuya bakıldığında; kurumun varlık büyüklüğü nedeniyle korku hali kısıtlı kalıyor ancak ABD bankalarının vadeye kadar tutma işleviyle bulundurduğu tahviller ve faizlerin yükselen görüntüsü, olası zararlar ve derinleşebilecek hisse satışları nedeniyle "déjà vu" hissi de akıldan çıkmıyor.

Fed'in faiz artırım döngüsünün ise şimdilik etkileri sınırlı görünen bu panik ile sınanacağı düşünülebilir.