Advertisement

Şubat ayında beklenenden daha iyi gelen ticaret dengesinin ardından, cari açıkta da olumlu bir haber geldi. Şubat ayında 4.7 Milyar dolarlık bir cari açık beklenirken 4.2 milyar dolar geldi. Böylece yıllık cari açık 75 Milyar dolara geriledi.

Şubat ayı itibari ile cari açık rakamımız halen GSMH'nin % 10 seviyesinde. Yani kabul edilebilir ya da tolere edilebilir seviyenin hala oldukça üzerinde.

Peki iyi haber nerede?

Öncelikle aylık bazda bakıldığında 4.2 Milyar dolarlık cari açık Haziran 2010 yılından sonra en düşük verilen aylık açık. Yani rakamsal olarak cari açık aylık bazda azalmaya devam ediyor.

Şimdi de cari açığın nasıl finanse edildiğine bakalım.

Portföy yatırımları, doğrudan yatırımları ve net hata noksan kalemi bu noktada öne çıkan kalemler.

Doğrudan yatırımlarda (FDI) Şubat Ayında 558 milyon dolarlık bir giriş oldu. Bu rakam geçen sene toplam 13 milyar dolar seviyesinde bitirdiğimiz toplam (FDI) aylık bazda ortalamasının altında. Şubat ayındaki FDI girişinin toplam cari açığı fonlamadaki payı % 13 iken bu oran 2011 genelinde % 19'lar seviyesindeydi. Yani doğrudan yatırımlarda 2012 yavaş gidiyor ki global piyasalardaki gelişmelere bakıldığında buna çok da şaşırmamak gerekir.

Gelelim portföy yatırımlarına;

Burada enteresan bir gelişme var Şubat ayında. Yabancı yatırımcılar Şubat'ta tahvil ve bono piyasasında toplam 826 milyon dolarlık satış yapmışlar. Ancak aynı ay hisse senedi tarafında 266 milyon dolarlık bir giriş olmuş. Yabancı tahvil, bono satarken hisse almış. Nette Portföy Yatırımlarını - 560 milyon dolar çıkış olarak etkilemiş cari açığa.

Hazine Borçlanması;

Hazine'nin Şubat Ayında yaptığı 1 milyar dolarlık Eurobond ihracı ile kaynak yaratması Şubat Ayı Cari açık finansmanını rahatlatmış gözüküyor. IMF'ye 579 Milyon dolar borç ödemesi yapmamıza rağmen Hazine Net Borçlanma Kalemi 420 Milyon dolarlık pozitif katkı yapmış cari açık finansmanına.

Ve cari açığın olmazsa olmaz finansman kalemi; Net Hata Noksan

Şubat Ayında Net Hata Noksan Kaleminde  1,4 Milyar dolarlık bir giriş görüldü. Son 12 ayda bu kalemde giren para toplam 12 milyar doları  buldu. Yani toplam Cari Açığımızın (75 Milyar $) yaklaşık % 18 'i nasıl, hangi kanaldan geldiğini bilmediğimiz Net Hata Noksan üzerinden fonlanıyor.

Yukarıda yazdığım açılar ele alındığında cari açığın nominal olarak düşüyor olması tabii ki sevindirici. Ancak net hata noksanın hala yüksek olması, Reel Sektör borçlanmasının cari açık finansmanında payının geçen seneki % 9 'lardan % 5'lere düşmesi ve bankaların net borçlanmasının neredeyse 0 olması üzerine düşünmemiz gereken konular.

Her zaman adını, adresini ve kalış süresini tam olarak bilemediğimiz (Net Hata Noksan) para akımı bize bu kadar toleranslı davranmayabilir.