Advertisement

Romanya, Bulgaristan, Litvanya gibi  gelişmekte olan Avrupa ülkelerinden  oluşan  sepetin risk primi, Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan oluşan gelişmiş Avrupa ülkelerinın riskinden daha fazla.

Özellikle Yunanistan, İrlanda ve İspanya tahvilleri geçtiğim 3 ayın en kötü performans  gösteren  araçları oldu.  Bu ülkeler hâlâ bir yandan IMF ve AB ile pazarlıklara devam eder, kemer sıkmaya çalışırken, Romanya'nın 2009 yılında IMF'den aldığı 20 milyar Euro'luk kredi sayesinde bütçe açığını % 7,2 lerden, 2012 itibariyle % 4,4 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Hatırlatma yapmak gerekirse; bu oranlar Yunanistan'da % 15,4; İrlanda'da % 14,4 ve İspanya'da % 11,1 seviyesinde seyrediyor.

Bu oranlara bakan yatırımcılar,  Batı Avrupa Ülkelerinin tahvilerini riskini bertaraf etmek istediklerinde 10 milyon dolarlık bir portföy için 205,000 dolar prim ödemek zorundayken, gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri için aynı prim ödemesi 204,000 dolar düzeyinde bulunuyor.