Advertisement

Türkiye’ye yurtdışından portföy girişlerinin özellikle yılın ikinci yarısında, global risk iştahındaki artışa paralel olarak güçlendiğini izlemekteyiz. Merkez Bankası ve BDDK’nın yayınladığı bono, hisse senedi, eurobond, repo ve swap yoluyla yaşanan fon girişlerini toplulaştırarak yaptığımız hesaplamaya göre, yılın başından itibaren yaşanan kümülatif portföy girişi 3 Ağustos itibariyle 24.3 mlr dolara ulaşmış ve geçtiğimiz iki senenin üzerinde bir eğilime işaret etmiştir (grafik 1) Sonraki dönemde ise, bir miktar çıkış yaşanmasına rağmen ve son yayınlanan veri olan 31 Ağustos itibariyle kümülatif portföy girişinin 21.3 mlr dolar ile hala yüksek bir rakama işaret ettiği görülmektedir.


Son dönemde portföy girişlerinin özellikle bono tarafında ağırlık kazandığı izlenmektedir. Ekonomik görünümdeki bozulma ile gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen ve gelmesi beklenen parasal genişleme adımları, faizler açısından daha cazip bir ortam yaratmıştır. Bu doğrultuda Haziran ortasından itibaren bonoya 9.9 mlr dolarlık yabancı portföy girişi yaşanırken, (grafik 2) bu doğrultuda yabancı yatırımcıların toplam bono stoku içerisindeki payı, bizim hesaplamalarımıza göre % 20.5 ile tarihindeki en yüksek seviyeye yükselmiştir. (grafik 3)


Yakın dönemde ise, toplam portföy hareketlerine baktığımızda, bir miktar çıkış olduğu görülmektedir. Bizim hesaplamalarımıza göre 3-31 Ağustos arasında toplam 4.4 mlr dolarlık fon çıkışı yaşanırken, bunun tamamı, kısa vadeli swaplarda yaşanan 5.1 mlr dolarlık azalıştan kaynaklanmıştır. Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyetini bu dönemde 4 puanın üzerinde aşağı çekmesi ile çok kısa vadeli faizlerde getiri imkanı azalmış ve bu doğrultuda yabancı portföyünün vade yapısı daha uzun vadeye kaymıştır. Aynı dönemde bonoya 0.4 mlr dolarlık, hisse senedine de 0.3 mlr dolarlık fon girişi olması, bu savımızı desteklemektedir.