Advertisement

Ekonominin nabzını tutan İş Dünyası programında bu hafta, küresel durgunluğa karşın büyümesini hızla sürdüren kozmetik ve estetik sektörlerini, Kozmetik Ürünleri Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Vuranel Okay ile Estetik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık ile konuştuk.

Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık, ekonomik durgunluğa girilen dönemlerde özellikle insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayan estetik operasyonlarında artış gözlemlediklerini söyledi. Fındık ''Kişilerin psikolojisi ve yaşam tarzı içerisinde kendilerine ait yapığı özel çalışmalar hiç azalmıyor. İnsanlar sadece çocuklarına ve kendi kişisel bakımlarına yaptıkları yatırımda azaltmıyor. Diğer sektörlerde bir azalma olsa dahi estetik sektöründe bir azalma olmuyor. Bugün sağlık turizmi 400 milyar dolardan bahsettiğimiz bir ekonomik pazar. Bunun da 100 milyar dolarlık kısmını estetik ekonomisi oluşturuyor'' dedi.

-"Kozmetikte Avrupa'nın 7. büyük pazarıyız"

Türkiye'de kozmetik pazarının ekonomide büyümeye paralel artış gösterdiğini söyleyen Vuranel Okay ''Türkiye'de kozmetik pazar büyüklüğünü iç tüketim esasında net olarak bilemiyoruz. Ama pazar araştırmalarından tahmin edilen rakam 5.2 milyar TL. Avrupa'daki 7. büyük pazar diyebiliriz. Bu yıl içerisinde ihracatımızın 1 milyar 250 milyon doları aşacağını tahmin ediyoruz. İthalatımızın da 900 milyon doları bulacaktır'' şeklinde konuştu. İthalatın bilinenin aksine ihracatın gerisinde olduğuna dikkati çeken Okay ''İhracatımız ithalatımızın önünde ancak ithal markaların reklam ve tanıtım çalışmalarının yanında yerli markalarımız geri planda kalıyor. Bu da bütçe ile ilgili bir konu'' belirtti.

-"Sağlık turizmi yüksek katma değer sağlıyor"

Sağlık turizminde gerek fiyat gerek ise yeni teknolojiler nedeni ile çevre ülkelerden gelen hasta sayısında hergeçen yıl artış olduğunu söyleyen Op. Dr. Fındık ''Türkiye'ye bu yıl sağlık turizmi için 100 bin kişi geldi. Sağlık turizmi sağladığı katma değer itibarı ile deniz, kum turizminden daha farklı. Örneğin; 100 bin kişi içerisinde ortalama harcama kişi başı, 4.500 dolar olduğu tahmin ediliyor. Sağlık turizmi bu anlamda döviz getirici bir sektör olarak ön plana çıkıyor. Ülkeler aslında bu konuda birbirleriyle yarışıyor. Şimdi Türkiye'de bu pazarda bir yer sahibi olmak istiyor'' dedi. Sağlık turziminde Türkiye'nin tercih edilme nedenini ise ''Teknolojiyi kullanan bir ülke konumundayız. Bu çok önemli birşey. Ayrıca az gelişmiş ülkelerden Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen hasta sayısı artıyor. Çünkü bunun için kendi ülkelerinde bunu gerçekleştirecek donanıma gerek insan gücü olarak gerek teknoloji olarak buna fazla sahip değiller. Tabii ki fiyat olarak Avrupa ülkelerinde yüzde 60 oranında daha ucuza estetik operasyonlarını yapabiliyoruz. Bu da sağlık turizminde gelirlerin hergeçen gün artmasını sağlıyor'' şeklinde ifade etti.

-Kozmetik sektörü teşvikte düzenleme istiyor

Kozmetik Ürünleri Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Okay ''Kozmetikte Ar-Ge'nin teşviki konusunda Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın bir teşvik politikası var. Mevcutta 50 kişi Ar-Ge'de çalıştırıyorsanız, teşviğe hak kazanıyorsunuz. Büyük ölçekte bir firma olması lazım. Yani KOBİ'leri destekleyen bir teşvik değil. Kozmetikte bu büyüklükte yani Ar-Ge'sinde 50 kişi çalıştıran yerli firma yok. Teşvikte olması gereken düzenleme, ciro üzerinden Ar-Ge payının hesaplanması şeklinde olmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılmalı'' dedi.