Advertisement

Meksika, II. Dünya Savaşı sonrası konsolidasyonundan bu yana uluslararası çok taraflı sistemi destekleyen uzun bir geleneğe sahiptir. En son, 2021-2022 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOC) daimi olmayan üye olarak seçilmiştir.

Bu bağlılık, Meksika'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi üst düzey uluslararası ticaret organlarına üyeliğinde ve G-20, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), Pasifik İttifakı, APEC ve Türkiye'nin de bir parçası olduğu MIKTA grubu gibi diğer uluslararası forumlara ve bloklara katılımında da görülebilmektedir.

DTÖ'nün kurucu bir üyesi olan Meksika, örgütün küresel ekonomik yönetişim için zaruri olduğuna inanıyor. Kuruluşun düzgün işleyişi, artan sıkıntılı süreç ve küresel bir pandemi bağlamında kesinlik sağlamanın anahtarıdır. Herkes için ekonomik iyileşmenin sağlanması için dünyanın, yeniden canlandırılmış, güçlü, kapsayıcı ve işlevsel bir DTÖ'ye ihtiyacı vardır.

Meksika, en büyük ticaret organizasyonunun karşılaştığı, kuruluşun önemini yeniden tasdik etme; ticaret müzakerelerinin geleneksel konularını destekleme; e-ticareti dahil etme; serbest ve adil bir ticareti teşvik etme; ve üyelerini, COVID-19 sonrası ekonomik faaliyetin geri kazanılması için hayati öneme sahip olacak olan mal akışını kısıtlayan engelleri sınırlamaya cesaretlendirme gibi ihtiyaçları da içeren zorlukların farkındadır.

Bu bağlamda, Meksika Hükümeti, Sayın Jesús Seade'nin küresel tecrübe ve kapasitesinin kendisini, kuruluşun bu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacak ideal bir aday yaptığına inanarak, DTÖ Genel Direktörü olma adaylığını desteklemektedir.

Sayın Seade şu anda Meksika Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Müsteşarıdır. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), DTÖ ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarda Meksika'nın Büyükelçisi olarak hizmet vermiştir. En üst düzeyde müzakereci ve kolaylaştırıcı olarak uluslararası ticarette kapsamlı bir deneyime sahiptir. Aynı zamanda Seade, GATT Genel Direktör Yardımcısı ve DTÖ kurucu Genel Direktör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Jesús Seade, Meksika'nın DTÖ Genel Direktör adayı

Sayın Seade, en son, diğer gelişmiş ekonomiler karşısında orta gelirli bir ülkenin çıkarlarını savunan bir anlaşma örneği olan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) herkesin yararına net kurallara dayalı mutabakat sağlayan Başmüzakerecisi olarak hizmet vermiştir. Kendisi aynı zamanda Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki finansal ve ticari konuları ele alma konusunda da geniş bir deneyime sahiptir.

Oxford Üniversitesi Ekonomi Doktorası ve Yüksek Lisansı ile Sayın Seade’nin çok taraflı kuruluşlardaki kariyeri, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Brezilya ve Meksika'daki üniversitelerdeki kapsamlı akademik kariyeri ile tamamlanmaktadır.

Eğer DTÖ Genel Direktörü seçilirse, Sayın Seade'nin icraatlerinin, ticari konulardaki geniş birikiminin yanı sıra, orta gelirli ülkelerin dinamikleri hakkındaki ve çıkarlarını gözetmek için gelişmiş ülkelerle nasıl başarılı bir şekilde yakın ilişki kurabilecekleri konusundaki derin anlayışını da yansıtacağından eminim. Sayın Seade'nin küresel ve ulusal arenadaki geniş deneyimi, Meksika ve Türkiye gibi güçlü bir ihracat sektörü olanlar da dahil olmak üzere tüm DTÖ üyeleri için faydalı olacaktır.

** Meksika'nın Türkiye Büyükelçisi José Luis Martínez y Hernández’in kaleminden.

Meksika'nın Türkiye Büyükelçisi José Luis Martínez y Hernández, Meksika'nın çok taraflılığa ve ticarete olan bağlılığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) adaylık deneyiminin neden tüm üyelere ve özellikle de orta gelirli ülkelere faydalı olabileceğini yazıyor.

Meksika'nın Türkiye Büyükelçisi José Luis Martínez y Hernández