Advertisement

Haberler malum. Ben gölgede kalan bir kaç haber üzerinden giderek Gazze ateşinin neleri yaktığına bakıyorum.

1-Bir haber şöyle diyor: “Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye insani yardımların ulaşımının sağlanması talebi üzerine başlayan 5 saatlik ateşkes, Gazze sokaklarında hareketliliğe neden oldu.”

Burada yanlış ve beni rahatsız eden bir şey var. Madem BM böyle bir otoriteye ve güce sahip, kalıcı ateşkesi sağlayamaması gerçekten mümkün mü?  Sorunun cevabının bir tarafında diplomatik başarısızlık, diğer tarafında ise savaş sanayisi var. 1 Temmuz 2014’te açıklanan SİPRİ (Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü) tahminlerine göre 2013’te 16 milyar dolarlık askeri harcama yaptı İsrail. Bu rakam Yemen, Lübnan, Bahreyn, Mısır ve Irak’ı toplayınca ortaya çıkan rakam kadar neredeyse. Türkiye’nin ise 19 milyar dolar. Rakamlar böyle söylüyor, bu oranı GSYİH’ya bölünce İsrail GSYİH’sının %5,6’sı kadar askeri harcama yaparken, bu rakam Ortadoğu genelinde %3’lerde. Yani anlayacağınız, bu rakamların telaffuz edildiği ülke stratejilerinde, diplomasinin galip çıkması zaten mümkün görünmediğinden, Gazze ateşiyle yanıyor diplomasi.

2-İkinci bir habere geçmek istiyorum. “İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik daha sert bir abluka uygulanması gerektiğini belirterek kendisini eleştiren Savunma Bakan Yardımcısı Danny Danon'u görevden aldı.” 

Bu haber de beni rahatsız ediyor. Rahatsızlık verici olan, görevden alınma kısmı. Çünkü, liderler günümüz ekonomi politiği konjonktüründe, “Benden olmayanın fikri değersizdir” retoriğini çok fazla benimsemeye başladılar. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında.

Nitekim İsrail halkının da yapılan bir ankete göre %73’ünün işinden olan Danon’a katıldığı ortaya çıkmış. Yani doğru söyleyenin dokuz köyden kovulduğu bir sistemin ne kadar işlediğini ve ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorguladığımız bu günlerde anlayacağınız Gazze ateşiyle burada da yanıyor “demokrasi”.

3-Son bir haber: “Gazze’de su krizi kapıda: Gazze’de yaşayanların birkaç gün içinde büyük bir susuzlukla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.”

Yani, burada da yandı “insani yaşam hakkı”.

Anlayacağınız, Gazze ateşi bütün savunduğumuz olguları yakar: Diplomasi, demokrasi ve insani yaşam hakkı... Önce bunları aşalım, ekonomisi halledilir.