Advertisement

Bu sene başından beri Nomura olarak yatırım tavsiyelerimizde Türkiye’nin TL cinsinden 10 yıllık devlet tahvillerinde ikinci çeyrekte bir alım fırsatı oluşabileceğinden bahsediyorduk. Bizce 10 yıllık tahvillerinde zamanlama alım yapmak için %9.5-9.65 bileşik seviyelerinde uygun. Bu hafta yatırımcılara bu seviyelerden alıp %10’a yakın da pozisyona eklenebileceğini belirten bir yatırım tavsiyesi yolladık. Ocak 2022 tahvillerinde bizim hedefimiz %8,75 bileşik faiz seviyeleri. Bizce bu bonoları şu anda yatırımcılar için cazip kılan beş sebep var, önumuzdeki birkaç yazıda bu sebeplere bakacağız.

Birinci sebep: Ekonomi yavaşlıyor…

Türkiye’de ekonomi ciddi bir yeniden dengelenme süreci yaşıyor. Yeniden dengelenmeden kastımız ekonominin iç talebin hızlıca arttığı ve dış açığın büyüdüğü bir makro cervededen net dış talebin ekonomiye olumlu katkı yaptığı bir modele geçiş yapması. Bu açıdan ekonomideki iç talep yavaşlamasi çok önemli.

Türkiye’de ekonominin yeterince yavaşlamadığını düşünenlerin en sık başvurduğu veri seti üretim tarafındaki veriler yani Sanayi Üretimi ve kapasite kullanımı. Özellikle kapasite kullanımı tarafında %75’lerde dengelenme son 3 yılın  en yüksek seviyeleri – her ne kadar 2006’lardaki %85’lerin altında olsa da kapasite ve üretim verileri çok da hızlı bir yavaşlama göstermiyor. Bizce bunun iki sebebi var,

1.2005-2007’nin aksine stoklara çalışılmıyor reel sektorde ve bu düşük  stokla çalışma modeli üretim rakamlarına destek veriyor,

2.İhracatımız hiç de fena gitmiyor. Özellikle Ortadoğu bölgesine ihracat artışı Avrupa’daki yavaşlamayı bir ölçüde telafi ediyor.

Talep tarafında ise en son grafikte gördügümüz gibi ciddi bir düşüş var. Otomotiv satışları bunun en iyi göstergesi.

İşin özeti, ekonominin dengelenmesi hızlanmaya başladı… Bu da en çok cari acığa yarayacaktır, devam edeceğiz.