Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alımasının amaçlandığı yeni vergi taslağına göre gelir vergisi dilimleri dörtten yediye çıkarılacak. İlk dört dilim korunurken 500 bin TL'ye kadar gelir elde eden grupların vergi yükümlülüğünde değişiklik olmayacak.

TBMM´ye sunulacak "Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı"na göre şirketlerin halk arzını teşvik etmek için belirli şartlar altında Borsada işlem gören kurumların ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Yeni vergi taslağında kambiyo satışları üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) oranı da artırılıyor ve bu oranın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor.

Değerli Konut Vergisi geliyor

Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi getiriliyor. Uygulama 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlayacak ve Şubat ile Ağustos aylarında eşit iki taksitle ödenecek. Kamu meskenleri, diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri ve bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri uygulamadan muaf olacak.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor. Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar ve vergi aylı dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

Ayrıca düzenlemede oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi içerik satışlarını kapsayacak dijital hizmet vergisi gibi diğer başlıklar da yer alıyor.