Advertisement

Gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren, yurt dışında kurulu lojistik dağıtım ağı (YILDA) kuruluşları yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Yurtdışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az yüzde 51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini kapsıyor. Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden işbirliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

60 milyon TL'ye varan destek

Buna göre, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen YILDA şirketlerinin yurt dışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri yüzde 70 oranında ve YILDA başına en fazla 60 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Bu kapsamda, yurtdışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 24 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 yer tahsisi

Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya, bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl yüzde 70 diğer yıllar yüzde 50 oranında YILDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon TL tutarında desteklenecek.

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun Borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de yüzde 60 oranında ve en fazla 3.6 milyon TL tutarında destek verilecek.

Şirketlerin YILDA destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşları tarafından fizibilite raporunu da içeren bir proje Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve projenin bakanlıkça uygun bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda kurulan ve işletilen YILDA'larda Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek