Advertisement

Yıllık yurt dışı üretici enflasyonu Ağusto ayında ivme kaybetmeye devam etti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık yüzde 30,81 artış kaydetti. Haziran ayında endekste yıllık artış yüzde 43,72 olarak 2,5 yılın en yüksek seviyesini görmüş, Temmuz ayında da yıllık artış yüzde 41,89'a gelmişti.

Aylık olarak bakıldığında Ağustos ayında yurt dışı üretici fiyat endeksinin yüzde 0,92 gerileme kaydettiği görüldü.

Yıllık en yüksek artış kok ve petrol ürünlerinde

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 13,60, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 13,70, makine ve ekipmanlar yüzde 14,07 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 103,23, ana metaller yüzde 59,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 43,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek artış ağaç ürünlerinde

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 3,18, makine ve ekipmanlar yüzde 2,39, tütün ürünleri yüzde 2,35 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 2,49, ana metaller yüzde 1,80, metal cevherleri yüzde 0,36 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.