Advertisement
EMTİA - ENERJİ ABONE OL

Enerjide geniş veri setini tarayan yeni araştırmaya göre 2040 yılında Türkiye'nin enerjisinde nükleer ve yenilenebilir enerji öne çıkacak.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray tarafından açıklandı.

Türkiye enerji sektörünün, 2040'a referans ve alternatif olmak üzere 2 farklı senaryoda mercek altına alındığı raporda, enerji güvenliğini güçlendirmek, yerli kaynakların kullanımını artırmak, enerji verimliliğini geliştirmek, temiz enerji altyapıları oluşturmak, sürdürülebilir bir enerji sistemine ulaşılmasına yönelik adımları destekleyen ve rekabetçi enerji piyasasını geliştirmek için gerekli politikalara ilişkin öneriler ve öngörüler yer aldı.

İşte enerji görünüm raporunda öne çıkan başlıklar

-- Referans senaryoda nihai enerji talebi 2040 yılına kadar yüzde 50 oranında artarken alternatif senaryodaki daha yüksek verimlilik kazanımları bu artışı üçte bir ile sınırlıyor.

-- Yenilenebilir enerji ve nükleerin referans senaryoda 2040 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 58’ini sağlaması öngörülürken bu oran alternatif senaryoda yüzde 75’e çıkıyor.

-- Rüzgar ve güneşin elektrik üretiminde 2019 yılında yüzde 11 olan toplam payının 2040 yılında yüzde 36’ya ulaşması öngörülüyor.

-- Rapora göre birincil enerji arzı, 2040 yılına doğru daha sürdürülebilir ve daha az ithalata dayalı bir yapıya ulaşacak. Petrolün payı yüzde 29’dan yüzde 24’e düşerken, yenilenebilir enerji en hızlı büyümeyi göstererek payını yüzde 14’den yüzde 33’e çıkarıyor.

-- Elektrik enerjisinin nihai enerji talebindeki payı 2019 yılındaki yüzde 22 seviyesinden yüzde 28’e çıkıyor.

-- Alternatif senaryoda elektrik sektörünün yılllık ortalama yatırım gereksinimi referans senaryonun yüzde 10 üzerinde ve elektrifikasyonun yaygın kazanımlarına ulaşabilmeyi teminen 9 milyar dolar olarak öngörülüyor.

-- Referans senaryoda enerji sektörü karbon emisyonları 2019 yılına kıyasla yüzde 30 artarken daha zorlu alternatif senaryo politikaları ile yüzde 10 karbon emisyon azalışı öngörülüyor.