Advertisement

Borsada işlem gören şirketler bu hafta üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başlıyor. TAV, Erdemir ve Tekfen ile Perşembe günü başlayacak olan finansallar konsolide olmayan finansal açıklayan şirketler için 30 Ekim’de, konsolide finansal açıklayan şirketler için ise 9 Kasım’da sona erecek.

Banka finansalları 26 Ekim'de açıklanmaya başlayacak. Yapı Kredi'nin 26 Ekim’de bilanço açıklamasının ardından Garanti Bankası ve Akbank 27 Ekim’de açıklayacaklar.

ÜNLÜ & Co'nun hisse senedi araştırma raporunda yer alan beklentilere göre kurum, net faiz marjındaki iyileşmenin desteğiyle bankaların hisse başına kârında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış (çeyreklik olarak yüzde 6 düşüş) bekliyor.

Finans dışı şirketlerde ise ağırlıklı olarak Döviz kayıpları ve pandemiye bağlı zayıf performanstan dolayı hisse başına kârda yüzde 36'lık bir düşüş (çeyreklik yüzde 36 artış) yaşanacağını tahmin ediyor. FAVÖK'ün ise yıllık yüzde 9 azalmasını (yüzde 29 artış) bekliyor.

Kurumun raporunda "Değerlendirdiğimiz şirketlerin hisse başına kârında üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 16 düşüş (çeyreklik yüzde 13 artış) bekliyoruz." dendi.

"Bankaların toplam net kârının 8.2 milyar TL olmasını bekliyoruz"

Alım satım işlemlerinden doğan kayıpların ve kredi kayıp karşılıklarının baskı oluşturmasını bekleyen Ünlü'nün raporunda, "Değerlendirdiğimiz bankaların bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 düşüşle (ancak yüzde 37 artışla) 8.2 milyar TL toplam net kar elde etmesini bekliyoruz." dendi.

Bankaların net faiz gelirinin çeyreklik bazda yüzde 5 artmasını bekleyen kurum, alım satım işlemleri zararının ikinci çeyrekte kaydedilen 1.0 milyar TL'den, kamu bankalarının döviz kısa pozisyonlarından doğan büyük zararlardan dolayı 3.3 milyar TL'ye yükseleceğini öngörüyor.

Raporda, "Döviz kayıplarının net kârları üzerinde baskı oluşturmasından dolayı kamu bankalarının (Halkbank ve Vakıfbank) kârlarında sert düşüşler bekleniyor." ifadesi yer aldı.

"Şirketler çeyreklik bazda güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi, ancak Eylül'de ivme kaybetti"

Finans dışı şirketlerin FAVÖK'ünde yıllık yüzde 9 bekleyen Ünlü net kârın da büyük bir ihtimalle aynı dönemde yıllık bazda yüzde 36 azaldığı öngörüyor. Karantina önlemlerinin kaldırılması ve önemli kredi desteğiyle birlikte Türk şirketlerinin bir önceki çeyreğe göre güçlü bir operasyonel toparlanma gerçekleştirdiği belirtilen raporda, ancak Ağustos ayındaki sıkılaştırmacı önlemlerle birlikte Eylül'de biraz ivme kaybedildiğinin altı çizildi.

Ünlü'nün araştırma analistlerine göre üçüncü çeyrekte görece güçlü performans gösteren şirketler: Otomotiv şirketleri, Arçelik, Türk Traktör iç piyasadaki güçlü toparlanmadan, daha iyi fiyatlamadan ve devam eden maliyet düşürme önlemlerinden pozitif etkilenecek. Şişecam'un döviz uzun pozisyonundan faydalanacağını öngören analistler, Turkcell'in düşük finansal giderlerinin etkisiyle kayda değer bir kâr artışı sergilemesini bekliyorlar. Coca Cola İçecek ve Anadolu Efes için iyileşen işletme faaliyeti ve ihtiyatlı maliyet yönetiminden dolayı beklenti FAVÖK'ün güçlü bir artış kaydedeceği yönünde. Ancak birçok kalemin FVÖK'ün önemli ölçüde altında kalmasından dolayı baskılanacakları belirtiliyor.

Göreceli olarak zayıf performans gösterenler: Uluslararası uçuşlardaki sınırlı toparlanmanın havacılık sektörünü üçüncü çeyrekte olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtilen raporda, döviz kayıplarının Tüpraş'ın finansalları üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği ifade edildi. Kurum, Enka İnşaat'ın ikinci çeyrekte 2.1 milyar TL olarak kaydedilen yatırım faaliyetlerinin çeyreklik bazda önemli ölçüde düşmesini bekliyor.

"Kovid-19'un etkileri, kredi artışı kaynaklı hızlı talep, düşük turizm gelirleri ve zayıf TL yine ön planlaydı"

Yapı Kredi Yatırım'ın üçüncü çeyrek bilanço beklentilerine ilişkin araştırma raporunda, Kovid-19’un ekonomik aktivite üzerindeki etkisi, yüksek kredi büyümesinin görece hızlandırdığı talep, düşük turizm gelirleri ve zayıf TL'nin ikinci çeyrekte olduğu gibi yine ön planda olduğu, ancak bunların sektör ve şirket özeline yansımalarının, toplulaştırılmış sonuçlar üzerinden yorum yapmayı anlamlı kılmayacak düzeyde farklılıklar gösterdiğinin altı çizildi.

"Özel bankalar kamu bankalarından pozitif ayrışıyor"

Beş büyük bankanın net kârlarının çeyreklik bazda yüzde 14 daralmasını (yıllık yüzde 27 artış) bekleyen Yapı Kredi araştırma analistleri, özel bankalar ve kamu bankalarının kârlılık gelişimlerinde güçlü bir ayrışma mevcut. Özel bankalar kamu bankalarından çeyreklik bazda pozitif ayrışıyor.

Notta, "ISCTR ve GARAN’ın çeyreklik karlılıklarını en yüksek arttıran bankalar olmasını bekliyoruz. VAKBN, GARAN ve ISCTR’nin ise yıllık karlılıklarını en yüksek arttıran bankalar olmasını bekliyoruz. Ayrıca TSKB’nin hem çeyreklik hem yıllık karlılık gelişimi olarak güçlü sonuçlar elde etmesini tahmin ediyoruz." deniyor.

Bankaların aktif kalitesi bozulmadı, ancak artan kredi karşılıkları kârlılıkları azalttı"

Ayrıca raporda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) destekleyici adımlarıyla aktif kalitesinin kötüleşmemesine karşın, Kovid-19 kaynaklı belirsizlikler sonrasındaki ihtiyatlı duruştan dolayı artan kredi karşılıklarının kârlılıkları bir miktar azalttığının altı çizildi.

"İş Bankası ve Garanti’nin çeyreklik kârlılıklarını en yüksek arttıran bankalar olmasını bekliyoruz. Vakıfbank, Garanti ve İş Bankası’nın ise yıllık kârlılıklarını en yüksek arttıran bankalar olmasını bekliyoruz. Ayrıca TSKB’nın hem çeyreklik hem yıllık kârlılık gelişimi olarak güçlü sonuçlar elde etmesini tahmin ediyoruz. TSKB’nın marjları, döviz ağırlıklı bilançosu sayesinde, son dönemde artan TL faizlere rağmen korunaklı kalmıştır."

Banka dışı çoğu şirket için güçlü toparlanma, az sayıda olan ama büyük şirketler için ciddi daralma bekleyen Yapı Kredi Yatırım analistleri, banka dışı şirketlerde konsolide net kârın yüzde 51, VAFÖK’lerinin ise yüzde 7 azalmasını bekliyor.

Havacılık ve petrol & gaz sektörlerini hariç yıllık bazda yüzde 28 gelir artışı, yüzde 23 VAFÖK büyümesi ve yüzde 10 net kâr artışı öngören kurum, Kovid-19 kapsamındaki kısıtlamaların azalması, belli sektörlerde biriken talebin öne çıkması ve ciddi maliyet kısıntıları ile üçüncü çeyreğin bir çok şirket açısından görece güçlü ve çeyreğin başındaki beklentilere göre daha iyi sonuçlar geleceğini düşünüyor.

Yapı Kredi Yatırım'ın raporunda da Ünlü'nün beklentilerine paralel olarak liranın değer kaybına paralel olarak kur açık pozisyonu olan şirketler için kur zararının kârlılığı sınırlayacağına dikkat çekiliyor.

Kurumun raporunda finans dışı şirketlere ilişkin öne çıkan beklentiler şu şekilde:

"Otomotiv, Gıda ve İçecek, Perakende ve Beyaz Eşya sektörleri en ön plana çıkan sektörler olurken, Havacılık ve Petrol&Gaz yılın ilk yarısında olduğu gibi 3Ç20’de de zayıf talep nedeniyle tarihi zayıf finansallar açıklamaya devam edecekler."

"ARCLK, BIMAS, CCOLA, FROTO ve TOASO, 3Ç20 finansalları özelinde en güçlü sonuçları açıklamasını beklediğimiz şirketler olurken, tamamının ciro, VAFÖK ve net kâr büyümesini hem çeyreksel hem de yıllık bazda sağlamasını bekliyoruz. TAVHL, THYAO, PGSUS ve TUPRS ise 2Ç20’ye göre daha iyi, ancak geçen senenin oldukça altında sonuçlar açıklamasını beklediğimiz şirketlerin başlarında yer almaktadır."