Advertisement

Gıda İsrafı Endeks Raporu'na göre, 2019 yılında yaklaşık 931 milyon ton gıda israf edildi.

İsrafın yüzde 61'i hane halkı düzeyinde gerçekleşriken, yüzde 26'sı gıda hizmetlerinde ve yüzde 13'ü ise perakende aşamasında yaşandı.

2030 yılına kadar gıda atıklarını yarı yarıya azaltmaya yönelik küresel çabaları desteklemek için yürütülen yeni BM araştırmasına göre, gıda atığının sadece gelişmiş bir dünya değil, küresel bir sorun olduğunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler, tüketici düzeyinde hazır haldeki tüm gıdanın yüzde 17'sinin ise hiç dokunulmadan çöpe gittiğini açıkladı.

Bu gıda kayıp, atık ve israfına karşın, dünyada yaklaşık 690 milyon insanın açlıktan olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor.

İnsanların yaşamı boyu ortalama 70 bin kez yemek yediği, bunun da yaklaşık 25-30 ton yiyeceğe denk geldiği hesaplandığında israf edilen gıdanın 30 milyondan fazla insana hayat boyu yetebileceği öngörülüyor.

Rapor, 931 milyon ton gıdayı farklı bir hesaplama yöntemi ile de şöyle duyuruyor: Kabaca 23 milyon tam yüklü 40 tonluk kamyonun ağırlığına eşit ve tampondan tampona dünyayı 7 kez dönmeye yetecek kadar uzun.

Öte yandan rapora göre, Covid-19 karantinaları esnasında gıda atığı seviyeleri 2019'a göre yüzde 22 düştü. Gerekçe ise, evlerde yemek yenmesi, yemeğin toplu pişirilmesi ve planlı satın alma gibi faktörler gösterildi.