Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı odaklı politikaya ilişkin mesajlarına devam ediyor.

Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın uzun vadeli refahın temel ölçütlerinden en önemlisini oluşturmaktadır. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapar. TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." ifadelerini kullandı.

Ağbal ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. TCMB Başkanı Ağbal bu konuda, "Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir." diye konuştu.

Ağbal ekonomide toparlanmayla istihdam imkanının kademeli olarak arttığına da dikkat çekti.

"Enflasyon Dövize duyarlı gruplarda yüksek seyrediyor"

Enflasyon görünümü ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ağbal, "Enflasyon beklentilerindeki yükseliş sürüyor, Enflasyon özellikle dövize dayalı gruplarda görece yüksek seyrediyor. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmektedir. Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5’e varmada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku içerisinde kararlı ve azimli bir tutum gösterecektir." dedi.

Ağbal daha önce Para ve Kur Politikası metninin sunumunda verdiği döviz piyasasına ilişkin mesajlarını sunumda yeniledi. Ağbal bu konuyla ilgili olarak "Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Merkez Bankası kurların düzeyini veya yönünü belirleme amaçlı döviz alım/satım işlemi yapmayacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanacak ve buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Para politikası çerçevesi ve iletişim politikasına ilişkin de konuşan Ağbal, "Merkez Bankası, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecektir. Fiyat istikrarının tesisi ve sürdürülebilir kılınması açısından, başta para politikası olmak üzere, tüm paydaşlarca ortak akla dayalı, kararlı ve azimli bir mücadele gerekmektedir. 2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecektir." diye konuştu.

"Swap işlemlerini yılbaşından sonra günlük vereceğiz"

Sunumun ardından Naci Ağbal, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ağbal bu bölümde swap işlemleriyle ilgili olarak yılbaşından sonra bu işlemleri günlük olarak vereceklerini açıkladı. Enflasyon hedefi olarak yüzde 5'e inandığını belirten Ağbal, "Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ağbal anlık döviz girişlerine bakarak reaksiyonel bir tutum sergilemeyeceklerini de sözlerini ekledi.

Dijital para çalışmalarına ilişkin de konuşan Ağbal, "Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz." dedi.