Advertisement

HANDE BERKTAN

İSO 500’e göre, 2021 yılında yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler almaya devam etti.

Düşük teknolojili sanayilerin payının son 3 yılda yüzde 40’lardan yüzde 33’lere gerilemesi olumlu bir gelişme. Bunun yanı sıra, orta-düşük ve orta-yüksek teknolojilerin payının yüzde 53’lerden yüzde 60’lara yükselmesi de teknolojik dönüşüm açısından olumlu bir gelişme oldu.

İSO 500’de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısına bakıldığında; 2013’ten itibaren görülen kademeli artışın 2018’den sonra durağanlaştığı görülüyor. 2019’da 262, 2020’de 271 olan Ar-Ge yapan kuruluş sayısı 2021’de 265 oldu.

2021 yılında İSO 500’ün Ar-Ge harcamaları anket verileri ile yaklaşık 8,971 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu durum 2020’ye göre, yaklaşık yüzde 44’lük artışa işaret ediyor.

Diğer yandan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,1’e gerilemiş. Bu da sanayimizin yüksek teknolojiye geçiş ihtiyacının sürdüğünü göstermesi açısından önemli.