Advertisement

Kervan Gıda'nın halka arz sürecinde bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat oranı bireysel tasarruf sahiplerinin tepkisini çekerken, Arzum'un halka arz sürecinde aslan payının bireysel yatırımcılara ayrılacağı açıklandı.

Arzum'un halka arzına yönelik düzenlenen çevrim içi basın toplantısında halka arzda sunulacak hisselerin yüzde 74'ünün bireysel yatırımcılara, yüzde 25’inin yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 1’inin ise Arzum çalışanlarına ayrılacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, Arzum halka arz geliriyle üç Türk şirketine daha yatırım yapacaklarını bildirdi.

Faralyalı Arzum halka arzının gelirinin 206 milyon-260 milyon lira arası olacağını belirtirken “Mediterra fonları bu geliri Türkiye’de üç yeni şirket alımında kullanacaklar. Paycore’un çoğunluğunu alacağız. Diğer ikisini 10 gün içinde açıklayacağız” dedi.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı şirketin sermaye artırımı planı olmadığını duyurdu.

Halka arzdan 260,1 milyon TL'ye varan gelir bekleniyor

Daha önce açıklanan izahnameye göre halka arz eden pay sahibi halka arzdan 206,3 milyon TL ile 226,2 milyon TL arasında gelir elde edilmesi öngörüldü. Ek satış olması durumunda halka arzdan edilecek gelirin 237,2 milyon TL ile 260,1 milyon TL arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

İzahnamede halka arz gerekçesi olarak ihraççı SDA International Sarl'in şirkette sahip olduğu yüzde 47,51'lik hissenin halka arz yoluyla satışını gerçekleştirmek istemesi olarak gösterildi. Halka arzın ortak satışı şeklinde gerçekleştirileceği ve halka arz sonucunda şirkete doğrudan nakit girişi olmayacağı ifade edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacağı belirtildi.

Halka arz edilecek payların nominal değeri 13,3 milyon TL olurken, çıkarılmış sermayeye oranı da yaklaşık yüzde 41,31 oldu.