Advertisement
BLOOMBERGHT GÜVEN ENDEKSİ ABONE OL

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısı hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme yaşandı. Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişim, reform gündemi ve TCMB’nin para politikasında attığı sert adımın finansal piyasalar ve beklentilerde yarattığı görece olumlu gelişme Tüketici Güveninde artışa yol açtı.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,80 artarak 82,82 değerini aldı. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise 45,25'e yükseldi.

Tüketici Beklenti Endeksi son birkaç yıl ortalamalarına yaklaşsa bile, özellikle Tüketim Eğilim Endeksi oldukça düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor ve içinde bulunduğumuz süreçte iç talepte önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.