Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izliyoruz. Ortaya çıkan gerilemenin temel nedeninin koronavirüs salgının yarattığı belirsizlik, kaygı ve bunun ekonomiye yansımaları olduğunu düşünüyoruz.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 1,98 azalarak 73,55 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilim Endeksi ise yüzde 21,18 gibi sert bir düşüşle 47,18 değerini alıyor.

Endekslerdeki düşüşün ön endeks verilerine göre gerileme gösterdiğini izliyoruz. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksinin önümüzdeki dönem seyrinde Koranavirüs sürecinin gelişimi önemli bir faktör olmaya devam edecek gibi görünüyor.