Advertisement
HABERLER ABONE OL

TAHSİN AKÇA

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

Beyannamelide tarih 31 Ağustos, idari alacakta ise 17 Kasım

Vergi yapılandırma düzenlemesine göre kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi beyannameye dayalı vergilerde 31 Ağustos 2020 itibariyle kesinleşmiş borçlar yapılandırılabilecek. Ancak trafik cezaları, Hazine alacakları, vergi dairesiyle uzlaşma sonucu oluşmuş borçlar gibi beyanname gerektirmeyen idari alacaklarda ise bu süre geçerli olmayacak. Kanunun yayınlandığı tarih olarak en son 17 Kasım'a kadar kesinleşmiş idari alacaklar içinse yeniden yapılandırmaya başvurulabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen 31 Ağustos'tan önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Eğer devlete olan borçların tamamı peşin ödenirse, anapara hariç tutarın yüzde 90'ı silinecek.

İlk taksit ödeme süresi içinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitlendirme tercih edilmesi halinde 2 ayda bir ödemeli 6'dan 18'e kadar taksit seçenekleri uygulanacak. Ancak taksit sayısına göre borç vadeye bağlı olarak 1.045'ten başlayıp 18 ay için 1.15'e kadar artan katsayı ile çarpılarak son tutara ulaşılacak.