Advertisement

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, "Gelecekte Var Olmak" temasıyla hazırlanan rehber, şirketlerin küresel yatırım akımlarından pay alabilmesine katkı sağlayabilecek ve yön gösterecek güncel bir kılavuz olma özelliğini taşıyor.

Borsa İstanbul, 8 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kararlaştırılan nihai eylem planı uyarınca, 2014 yılında ilkini yayınladığı Sürdürülebilirlik Rehberi'ni güncelledi.

Verilen bilgiye göre, "Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi"nde, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilir yatırım ve yöntemleri, sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerine entegre edilmesi ve sağlayacağı katkılar, uluslararası raporlama çerçeveleri ve rapor hazırlamada temel prensipler hakkında verilen bilgilerin yanı sıra çevresel ve sosyal performans göstergelerine yönelik örneklere de yer veriliyor.

Rehber, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında şirketlere bir yol haritası sunuyor, bu konularda şirketlerden aksiyon ve buna ilişkin bilgi bekleyen yatırımcıların beklentilerini karşılamak ve böylece yatırım çekmelerine yardımcı olmak için dikkat etmeleri gereken hususları ve yapmaları gereken çalışmalar ile raporlamaları ortaya koyuyor.

Şirketlerin bu rehberdeki çalışmaları yapmaları, uluslararası yatırım çekme açısından önem arz ediyor.

- "3 binden fazla yatırımcı tarafından yönetilen varlıkların toplamı 100 trilyon doları aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi" olarak özetlenebilecek sürdürülebilirlik yaklaşımının, şirketler için tüm dünyada zorunluluk haline gelmeye başladığını belirtti.

Atilla, "Bu nedenle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin şirketler tarafından iş süreçlerine entegre edilmesi ve sonuçlarının raporlanarak başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların ve kamuoyunun aydınlatılması kritik önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük fonlarından bazılarının çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında bilgi vermeyen şirketlere yatırım yapmayacaklarını açıklamasının da söz konusu rehberin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Atilla, bu kriterlere önem verdiklerini ifade eden 3 binden fazla yatırımcı tarafından yönetilen varlıkların toplam tutarının da 2020 yılı mart ayı itibarıyla 100 trilyon doları aştığını bildirdi.

AA