Advertisement

Cari denge Aralık ayında 3,84 milyar dolar açık verdi.

Böylelikle cari dengede yaklaşık 1,5 yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Aralık ayında cari açığın 4,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Kasım ayı cari açığı 2,68 milyar dolardan 2,82 milyar dolara revize edildi.

Yılın tamamında ise ödemeler dengesinde 14,88 milyar dolarlık açık izlendi. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari açığı 35,5 milyar dolar olmuştu.

Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari dengede Aralık ayında 2,28 milyar dolarlık fazla görüldü. 2020 Aralık ayında bu rakam 700 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1,12 milyar dolar artarak 1,71 milyar dolara yükselirken, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon dolar artışla 1,31 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Resmi rezervlerde Aralık ayında hızlı düşüş

Doğrudan yatırımlarda Aralık ayında 739 milyon dolar net giriş gerçekleşirken, portföy yatırımlarında 2,01 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1,69 milyar dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 13,78 milyar dolar net azalış gözlendi.

Aralık ayında net hata noksanda 8,69 milyar dolarlık çıkış olurken, yılın tamamında ise 10,47 milyar dolarlık fazla görüldü.

Aralık ayında dış ticaret açığı hızlı yükselmişti

Aralık ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının hızlı yükseliş kaydettiği görülmüştü.

Buna göre, Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6 milyar 792 milyon dolara yükselmişti.