Advertisement

PWC Türkiye Vergi ve Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz Değerli Konut Vergisi’ndeki prosedürler hakkında Bloomberg HT’ye değerlendirmede bulundu.

Gündüz, “Değerli konut vergisi için kanunda ilk şeklinde olduğu gibi ayrı bir değerlendirme öngörülmüyor artık, ilk çıktığı şekilde Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün yaptığı bir değerlendirme vardı ama kanun değiştirildi ve artık değerli konut vergisi matrahı emlak vergisi beyan değerine bağlandı” dedi.

Değerlendirme hakkında Gündüz, “Emlak vergisi beyan değeri kanundaki ifade ile 5 milyonu geçiyor ise her yıl değerleme oranının yarısı kadar bu arttırıldı 2021 için bu 5 milyon 227 bine çıktı. Geçen yıl ilk çıktığı zaman Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerlere bağlandığı o değerlerin de çok yüksek olduğu ve nasıl belirlendiği konusunda da belirsizlikler olduğu için mükelleflerin tamamı bu konuda yargıya gitmiş veya gitmeye hazırlandı. Böylece kanunun yürütmesi durduruldu ve değişikliğe gidildi. Yeni şekli ile konuyu yargıya götüren yok çünkü daha makul seviyelere geldi. Değerli konut vergisi de emlak vergisi beyan değerine bağlandığı için değere itiraz etme hakkı neredeyse kalmadı” dedi.

Ayrıca Gündüz, “Şimdi tekrar değer konusu tartışılmaya başlandı çünkü emlak vergisi beyan değerleri her 5 yılda yeniden belirlenir. Mükelleflerden çok sayıda dönüş aldık çok yüksek belirlemeler yani bir öncekinin 10 katına varan değer artışları ile karşı karşıya kalındığı belirtildi. Belirlenen artış bu nispette olursa, birden bire 5 katına çıkabilir. Bu yüzden konuyu yargıya götürmek isteyen mükellef olduğunu biliyoruz” diye ekledi.