Advertisement

Denizbank, önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 Milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş krediye ilişkin basın toplantısında işlemde en büyük dilimleri 150 milyon dolarla IFC'nin ve 100 milyon dolarla EBRD'nin sağladığını belirtti.

Ateş, işlemin toplam maliyetinin de libor+yüzde 3,28 olduğunu açıkladı.

Bu seküritizasyon işlemi ile birlikte bankanın, 2019 yıl sonundan itibaren sendikasyon, ikili anlaşmalar, yatırım ve kalkınma kuruluşlarından alınan fonlar aracılığı ile yurtdışından sağladığı kaynağın toplam miktarı 3,5 Milyar doları aştı.

Kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilerin desteklenmesinde ve Denizbank’ın stratejik önem atfettiği tarım sektöründe kullandırılacak.

Genel Müdür Hakan Ateş işleme ilişkin şunları söyledi: Bu işlemin yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının önünü açacağına da inanıyoruz. Temin ettiğimiz kredinin, 7 yıla uzanan vadesi ve uygun maliyeti ile ülkemize karşı artan güvene işaret etmesi de ayrıca memnuniyet verici.

ABD, Avrupa ve Asyalı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören kaynağın önemli bir kısmının sürdürülebilir finansman hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir ve enerji verimliliği alanlarındaki yeşil projelere, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilere ve çiftçilerimize kullandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’ye ve sektörlerimize hayırlı olmasını diliyor, 13 yatırımcımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. ENBD gibi kuvvetli bir grubun hissedarlığında Seküritizasyon Programımıza ek olarak Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve Orta Vadeli Tahvil İhraç (MTN) Programları aracılığıyla da ülkemize yeni uzun vadeli kaynak sağlamaya devam edeceğiz