Advertisement

Dünya Bankası, Türkiye'de organize sanayi bölgelerine 300 milyon dolarlık finansman temin edeceğini duyurdu.

Dünya Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, projenin OSB’lerde temel ve “yeşil” altyapıya yapılacak yatırımları destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada finansman ile ilgili şu detaylara yer verildi: Kredinin küçük bir bölümü de yenilikçiliğe, OSB’leri bilim ve araştırma kuruluşları, akademik kuruluşlar ile bir araya getiren eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar yoluyla OSB’lerin rekabet gücünün arttırılmasına ayrılacak. Proje, büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlikten oluşan üç stratejik alan üzerinde odaklanan 2018-23 MY dönemine yönelik Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile de uyumludur ve ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıl vadeli sabit marjlı bir kredi ile finanse edilecektir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) tarafından uygulanacak olan 300 milyon dolar tutarındaki yeni Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi, temel altyapıya yapılacak yatırımları (yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri gibi) ve “yeşil” altyapıya yapılacak yatırımları (örneğin iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atıksu arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıkları) destekleyecek.