Advertisement

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 32 milyon TL’den 45 milyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 13 milyon TL nominal değerli 13 milyon adet pay halka arz edildi.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 6,00 TL olarak
açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 78 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün
toplamda 3,7 katına denk gelen 288,05 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 48 milyon TL
nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 45 bin 105 yatırımcı katılmıştır. Bu yatırımcıların 2 bin 5’i 843’er adet pay
alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.

“Halka arz kaynağının büyük kısmını hızlı büyümede kullanacağız”

E-Data Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Mutlu, “Halka arzdan sağladığımız kaynağın büyük bir kısmını hedeflediğimiz hızlı büyümede işletme sermayesi ile inorganik büyüme için, küçük bir kısmını ise depo yatırımı ve reorganizasyon çalışmaları için en verimli şekilde kullanacağız.” dedi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, oldukça dinamik ve gelişmekte olan bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren E-Data Teknoloji’nin, Türkiye sermaye piyasalarına kazandırılmış olmasından dolayı son derece memnuniyet duyduklarını söyledi.