Advertisement

UBS Global Wealth Management'ın anketine göre dünyanın en varlıklı yatırımcılarının çoğunluğu, pandeminin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle, hisse senetlerinde yeniden alım yapmadan önce daha fazla düşüş olmasını bekliyor. 

Ankete katılan 1 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa ya da yıllık gelire sahip yatırımcılar ve işletme sahiplerinden yüzde 61'i hisse senetlerinde alım yapmadan önce yüzde 5 ile yüzde 20 arasında düşüş görmek istediklerini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 23'ü alım için iyi bir zaman olduğunu belirtti. Yatırımcıların yüzde 16'lık bir kısmı ise hisse senetlerine yüklenmek için doğru zaman olmadığını düşünüyor. 

Kişisel serveti yüksek bireyler riskli varlıklar konusunda temkinli davranıyor. UBS'in Nisan anketine katılanların yüzde 60'ı gelecek 12 ayda küresel resesyon gerçekleşme ihtimalini çok yüksek gördüğünü belirtti. Bununla birlikte uzun vadeli görünüm için büyük ölçüde pozitifler.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için büyük ekonomilerde alınan geniş ölçekli kapanma önlemleriyle birlikte talep sert bir şekilde düşerken, bu yıl resesyon yaşanması ihtimali de önemli ölçüde arttı. Hisse senetleri Mart düşüğünden beri yüzde 20 yükseldi; bununla birlikte hala 2020 zirvelerinden daha düşük seviyelerde bulunuyorlar.   

UBS Global Wealth Management bölüm başkan yardımcısı Paula Polito, "Tüm dünyada kısa vadeli yatırımcı iyimserliği önemli ölçüde azaldı. Covid-19 krizinin ve yatışmasının daha önce yaşandığı Asya'da yatırımcılar Asya hisseleri için hafifçe daha iyimser. ABD'de ise iyimserlik azaldı ve krizde tepe noktası yaşanıyor." dedi.

Anket katılımcılarının yaklaşık yarısı hisse portföylerinde ayarlama planlamıyor. Katılımcılardan yüzde 37'si daha fazla yatırım yapmayı planlarken sadece yüzde 16'sı yatırımlarını azaltmayı planlıyor.

UBS'in 1 - 20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete 2,928 yatırımcı ve 1,180 işletme sahibi katıldı.