Advertisement

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin beşinci toplantısından enerjide tasarruf kararı çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı bu dönemde emtia fiyatlarının seyrinin değerlendirildiği belirtildi.

Arz-talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırıldığı toplantıda gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda Komite tarafından;

- Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali
disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine,
- Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam
edilmesine,
- Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm
paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,
- Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına ve
- Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst
seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette
yönlendirilmesine karar verildiği duyuruldu.