Advertisement

İRFAN DONAT

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) "Gıda Görünüm Raporu"nu yayınladı.

Rapora göre, dünya genelinde toplam gıda ithalatının, emtia fiyatlarındaki Kovid-19 salgını kaynaklı artış ve güçlü talep ile 2021'de yüzde 12'lik rekor bir artışla 1.72 trilyon dolara tırmanması bekleniyor.

Navlun maliyetini de içinde barındıran dünya gıda ithalat maliyeti 2020 yılında 1.53 trilyon dolar düzeyindeydi.

FAO'nun raporuna göre, salgın boyunca tarım ürünleri ticaretinde yaşanan büyüme gıda tüketiminin esnek bir yapısı olmadığını ve uluslararası piyasaların dayanıklılığını gösterirken aynı zamanda 2020'nin sonundan beri devam eden fiyat artışları daha az gelişmiş olan ithalata bağımlı ülkeler için risk oluşturuyor.

Geçen yıl temel gıda ithalatı için güçlü bir hacim artışı zaten küresel ithalat maliyetlerini yüzde 3 oranında rekor seviyeye çıkarmıştı.

Çin'in ithalatı tarımsal talebin itici gücü olurken özellikle hayvancılık tarafındaki toparlanma ve yatırımlar ile artan yem ihtiyacı küresel ticaret dengelerinde önemli oynaklıklar yarattı.

Tahminlere göre, 2021/22 sezonunda Çin'in mısır ithalatının 24 milyon tona çıkması bekleniyor ki bu veri de Çin'i dünyanın en büyük mısır ithalatçısı yapıyor.

FAO'nun 188 sayfalık yeni Gıda Görünümü raporu, iki yılda bir yayınlanıyor ve son raporda fiyatlardaki geniş çaplı artışın ortasında artan ithalat faturalarıyla ilişkili riskler ve kırılganlıklar ortaya konuyor.

Rapora göre, yükselen fiyatlar, daha yüksek harcamaların kırılgan ülkelerdeki kötüleşen nicel ve nitel beslenme eğilimlerini hala maskeleyebileceği endişelerini artırıyor.

FAO Küresel Gıda Tüketim Fiyat Endeksleri tarafından ölçülen bulgular arasında, Mayıs 2021'de dünya çapında ortalama protein tüketici fiyatının Mayıs 2020 seviyesinin yüzde 23 üzerinde olduğu yer alıyor. Kaloriler açısından da fiyatlar yüzde 34 artarak Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

FAO'ya göre, gıda ithalatının tüm ithalat içindeki payının artması, bazı bölgelerde olası krizler için erken uyarı göstergesi olabilir. Örneğin, düşük gelirli gıda açığı olan ülkelerin ithalat faturalarının, en az gelişmiş ülkeler grubundan beş kat daha hızlı olabileceği uyarısı yapıldı. FAO, turizm de dahil olmak üzere ihracat gelirlerinin pandemi tarafından ağır şekilde etkilendiği ülkelerin özellikle savunmasız olabileceği uyarısında bulundu.