Advertisement

Pandemi ile likidite baskısıyla karşılaşan özel sektörün kredi borcu yükselirken, tüm kesimlerde borçluluğun GSYİH’ye oranı yükseldi. Küresel salgının yan etkisini törpülemek için verilen mali teşvikler ise kamu borçluluğunun artmasına sebep oldu. 2008 küresel krizi sonrası ayağını yorganına göe uzatan gelişen ülkelerde azalan Döviz borcu, özellikle hanehalkı tarafında düşük seviyede kalmaya devam etti.

Güzem Yılmaz Ertem yazısında borçluluk görünümüne ilişkin analizlere yer verdi.

Yazının tamamını okumak için aşağıdaki görsele tıklayınız