Advertisement
HABERLER ABONE OL

Ekonomide 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program'da genç işsizliğinin çözümüne ilişkin politika ve tedbirler de yer aldı.

Buna göre Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek.

Programda öğrencilere yönelik staj ve diğer yetenek yönetimi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki rehberliğin desteklenmesi öngörüldü. Bununla birlikte öğrencilerin iş hayatına geçiş öncesi kariyer farkındalıklarının kariyer merkezleri ile güçlendirilerek reel sektörün talep ettiği becerilerin sağlanması hedeflere girdi.

Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen İş Kulübü programlarının yaygınlaştırılması öngörüldü.

Beceri envanterleri geliyor

Orta Vadeli Program'da reel sektöre yönelik beceri temelli bir iş analiz yöntemi geliştirilerek mesleklerin beceri envanterlerinin çıkarılması ve eşleştirme sisteminin beceriler özelinde geliştirilmesi hedeflendi.

Kadınların iş kurma, e-ticaret platformlarında daha çok yer alma ve kooperatifçilik kurma konusunda daha fazla teşvik edilmesi de hedefler arasında yer aldı.

Sosyal yardım alan çalışılabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu amaçla aktif iş gücü programları da etkin bir şekilde kullanılacak.