Advertisement
01 KASIM 2023 "2024 yılında KDV genel oranları artabilir" Atılım Üniversitesi İşlerme Fakültesi Öğretim Üyesi Pr. Dr. Nevzat Saygılıoğlu "2024 yılında Katma Değer vergisi genel oranları artırılabilir. Yüzde 1 orana tabi olan ürünlerin bir kısmı yüzde 10’a çekilebilir. Yüzde 10 orana tabi ürünlerin bir kısmı yüzde 20’ye çekilebilir" diye konuştu.