Advertisement

Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,30 oranında artmasında, gıda fiyatlarının etkisinin hissedildiği belirtildi.

Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,30 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 7,03'e gerilediği hatırlatıldı.

Temel enflasyon göstergelerinin ve hizmet fiyatlarının ise ılımlı seyrini koruduğu ifade edildi.

Rapora göre, bu dönemde ÖKTG-H (Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi) endeksinin yıllık artış oranı yüzde 6,29 ile önceki aya göre değişmezken, işlenmiş gıda ürünleri çıkarılarak elde edilen ÖKTG-I göstergesinin yıllık artış oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 5,82 oldu.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya kıyasla gıda grubunun katkısı 0,32 puan azalırken enerji, hizmet ve temel mal gruplarının katkılarında belirgin bir değişim gözlenmedi. Tütün grubunun katkısı ise sınırlı oranda arttı.

Hizmet fiyatları şubat ayında yüzde 0,41 oranında artarken grup yıllık enflasyonu sınırlı bir artışla yüzde 7,21'e yükseldi.

Alt gruplar bazında bakıldığında, yıllık enflasyon haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde yükselirken kira, lokanta oteller ve diğer hizmetlerde sabit seyretti.

Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatlarının artış eğilimi ile yayılım endeksi şubat ayında bir miktar yükselse de grup fiyatlarındaki ılımlı seyrin sürdüğü görüldü.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu 0,14 puan artarak şubat ayı itibarıyla yüzde 4,46 oldu. Yıllık enflasyonu bir süredir yükseliş eğiliminde olan giyim grubunda fiyatlar kış indirim sezonunun son ayı olan şubat ayında mevsimsel ortalamaların üzerinde bir oranda düşüş kaydetti.

Diğer taraftan, dayanıklı tüketim malı fiyatları bu dönemde yüzde 1,72 ile belirgin bir oranda arttı. Bu gelişmede, sırasıyla yüzde 2,26 ve 1,92 oranlarında artan otomobil ve mobilya fiyatları belirleyici oldu.
Diğer dayanıklı tüketim malı fiyatlarının görece ılımlı bir seyir izlediği bu dönemde grup yıllık enflasyonu yüzde 0,92 oranına yükseldi. Giyim ve dayanıklı tüketim dışında kalan temel malların yıllık artış oranındaki yavaşlama ise sürdü.

-''İşlenmiş gıda enflasyonundaki yavaşlama sürdü''-

Rapora göre, şubat ayında enerji fiyatları yüzde 0,64 oranında arttı. Bu gelişmeye en önemli katkıyı uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 1,85 oranında yükselen yurt içi akaryakıt fiyatları yaptı. Öte yandan, tüp gaz fiyatları son iki aydır sergilediği düşüşünü bu dönemde de korudu. Sonuç olarak, enerji grubu yıllık enflasyonu bu dönemde 0,15 puan gerileyerek yüzde 11,75 oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon yüzde 5,60'a geriledi. Bu gelişmede işlenmemiş gıda fiyatları temel belirleyici olurken işlenmiş gıda enflasyonundaki yavaşlama da sürdü. İşlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon bu dönemde özellikle sebze fiyatları kaynaklı olarak 2,2 puan gerileyerek yüzde 1,87 oldu. Diğer taraftan meyve sebze dışındaki diğer işlenmemiş gıda grubunda başta pirinç, bakliyat ve beyaz et olmak üzere yüksek fiyat artışları gözlendi.

İşlenmiş gıda fiyatları şubat ayında yüzde 0,35 oranında arttı. Böylelikle, aylık artış oranındaki yavaşlama eğilimi bu dönemde belirginleşti. Ekmek ve tahıllar grubunda yurt içi buğday fiyatlarına paralel artışlar sürerken diğer işlenmiş gıda ürünlerindeki olumlu gidişat korundu ve fiyatlar önceki aya göre belirgin bir değişim göstermedi. Böylelikle yıllık işlenmiş gıda enflasyonu Şubat ayında yaklaşık yarım puanlık bir azalışla yüzde 8,39'a geriledi.

-''İmalat sanayi fiyatları yükseldi''-

Şubat ayında üretici fiyatları enerji fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yüzde 0,13 oranında azaldı ve yıllık enflasyon oldukça sınırlı bir düşüşle yüzde 1,84'e geriledi.

Öte yandan, bu dönemde imalat sanayi fiyatları ile mevsimsellikten arındırılmış tarım fiyatları yükseldi. Bitkisel ürünler ile meyve ve sebze fiyatları bu ayda yüzde 3,71 oranında artarken, canlı hayvan fiyatlarındaki yavaşlama eğilimi devam etti.

Buğday fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürdüğü ancak artış oranının şubat ayında önemli ölçüde azaldığı izlendi.
Şubat ayında imalat sanayi fiyatları yüzde 0,67 oranında arttı. Bu gelişmede uluslararası petrol fiyatları kaynaklı yükselen emtia fiyatlarının etkisi hissedildi.

Petrol fiyatlarındaki söz konusu gelişmeye paralel olarak rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı aylık enflasyonu belirgin oranda yükseldi. Öte yandan, ana metal sanayi fiyatları uluslararası metal fiyatlarının etkisiyle ılımlı bir seyir izledi.

Petrol ve ana metal kalemleri dışlandığında ise imalat sanayi fiyatları aylık ve yıllık bazda yükseliş kaydetti.
Rapora göre, MIGS sınıflamasına göre incelendiğinde, dayanıklı mal grubu fiyatlarının temelde mücevherat fiyatlarındaki azalış etkisiyle gerilemeye devam ettiği gözlendi. Öte yandan şubat ayında ara malı, sermaye malları ve dayanıksız tüketim malları fiyatları yükseldi.

Ara mal fiyatlarındaki artışta plastik ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin belirleyici olduğu ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:

''Sermaye malları fiyatları temelde motorlu taşıt ile motor parçaları fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüzde 1,19 oranında artarken dayanıksız tüketim malları fiyatları et ve et ürünleri üretici fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselmiştir. Sonuç olarak, imalat sanayi yıllık enflasyonu 0,7 puan artarak yüzde 2,13 seviyesine yükselse de tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı belirgin bir baskı gözlenmemektedir.''

AA