Advertisement

Saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2012 yılı 4. çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,5 arttı.

TÜİK, 2012 yılı 4. çeyreğine ilişkin ''İşgücü Maliyeti Endeksi'' açıkladı.

Buna göre, kazanç ve kazanç dışı işgücü maliyeti kalemlerinin tümündeki saatlik değişimi gösteren 2008 temel yıllı saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2012 yılı 4. çeyreğinde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,5 arttı.

Sektörel ayrıma göre incelendiğinde, endeks değerindeki yıllık artış oranı, sanayi sektöründe yüzde 8, inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve hizmet sektöründe yüzde 9,8 oldu.

Saatlik işgücü maliyeti endeksinde 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre en yüksek artış yüzde 23,4 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe gerçekleşti.

-Saatlik kazanç endeksi-

Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan saatlik kazanç endeksi, 2012 yılı 4. çeyreğinde kapsanan tüm sektörlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 arttı.
Sektörel ayrıma bakıldığında, endeks değerlerindeki yıllık artış oranları, sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 8,4 ve hizmet sektöründe ise yüzde 10 oldu.

Saatlik kazanç endeksinde 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre en yüksek artış yüzde 23,8 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe gerçekleşti.

-Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi-

İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerinde saat başı değişimin göstergesi olan saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2012'nin 4. çeyreğinde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artış gösterdi.

Endeks değeri sektörel ayrımda incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 10,2, inşaat sektöründe yüzde 9,8 ve hizmet sektöründe yüzde 8,9 oranlarında yıllık artış gözlendi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde, 2012 yılı 4. çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en yüksek artış yüzde 22,7'yle konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe oldu.

TÜİK'in üçer aylık dönemler itibariyle yayımladığı 2008 temel yıllı ''İşgücü Maliyeti Endeksi'' ile ücretli çalışan istihdam etmenin işverene saat başına maliyetindeki değişim nominal olarak ölçülüyor. İşgücü maliyetinin temel bileşenleri, kazanç ve kazanç dışı (işverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri) işgücü maliyetinden oluşuyor.

AA