Advertisement

Merkez Bankası 2013 yılı mayıs ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımlandı. Mayıs sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar artarak 142,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 444 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar dolar arttığı gözlendi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 403 milyon dolar azaldı ve bu kuruluşlar 1,5 milyar dolar tutarında ise tahvil ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 990 milyon dolar artışla 2,4 milyar dolara ulaştı.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,3'ünü oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 2,3 milyar dolar, yüzde 9,7'sini oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 33 milyon dolar azaldı. Finansal olmayan kuruluşların, 2013 yılı mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2012 yıl sonuna göre 777 milyon dolar azalarak 20,4 milyar dolar, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 1,9 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 142,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 34,4'ü euro ve yüzde 7,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, mayıs sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 58,8'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 83,9 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 59,9'u hizmetler sektörü, yüzde 39,5'i sınai sektörler ve yüzde 0,6'sı da tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar artarak 37,3 milyar dolar oldu.. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2012 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 5,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 409 milyon dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.