Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sunumunda "Enflasyonda ciddi iyileşme olana kadar sıkı para politikası sürdürülecek." vurgusunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) banka ekonomistlerine yaptığı sunumda, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer faktörler yakından takip edilecek ve getiri eğrisini yataya yakın korumak kaydıyla enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu korunacaktır" ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin, banka ekonomistleri ile yapılan bilgilendirme toplantısında yaptığı sunum, Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Sunumda, faiz kararı ile ilgili küresel "likidite koşulları dünkü faiz kararında etkili oldu." ifadesi yer aldı.

Sunumda, sıkı para politikası duruşu ve makro ihtiyati önlemlerin, kredi büyüme hızlarını makul seviyede tuttuğu belirtilirken, Para Politikası Kurulu'nun, 2014 yılında cari işlemler açığında önemli bir iyileşme beklediği ifade edildi.

"Enflasyonun bu aydan itibaren gerilemesini bekliyoruz." denilen sunumda "Enflasyon bekleyişlerini yakından izleyeceğiz." denildi. Baz etkisinin de katkısıyla enflasyon bu aydan itibaren kaydadeğer şekilde düşecek." açıklaması yapıldı.

MB, "Enflasyonda ciddi iyileşme olana kadar sıkı para politikası sürdürülecek." vurgusunda bulundu.