Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Mayıs ayında 2013 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar artarak 163,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 yılı mayıs ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 5,9 milyar dolar artarak 163,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2013 yıl sonu düzeyini koruyarak 13,7 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar artarken, tahvil stokunun ise 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Mayıs ayı sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,9'unu oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4 milyar dolar; yüzde 11,1'ini oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 39 milyon dolar arttı.

Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 1,1 milyar dolar artarak 21,7 milyar dolara; yabancı ticari bankalardan sağladıkları krediler ise 1,1 milyar dolar artarak 36,6 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 163,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'i dolar, yüzde 34,1'i euro, yüzde 6,4'ü Türk Lirası ve yüzde 1,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, mayıs ayı sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 53,7'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 87,6 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 58,7'si hizmetler sektörü, yüzde 40,8'i sınai sektörler ve yüzde 0,5'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

- Kısa vadeli kredi borcu 44,7 milyar dolara yükseldi-

Mayıs ayı sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yıl sonuna göre 4,3 milyar dolar artarak 44,7 milyar dolara çıktı.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 44,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 51,'i dolar, yüzde 38,1'i euro, yüzde 10,5'i Türk Lirası ve yüzde 0,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs ayı sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 75,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA

Kapat