Advertisement

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar uyarınca TMSF, Show TV'nin yönetimini 18.07.2014
itibariyle Ciner Grubu'na iade etti. Böylece Show TV yeniden Ciner Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.