Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuz ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 109 puan oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı ise bir önceki ayın seviyesini korudu.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 106,4 puana geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7'ye gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 10'a yükseldi. Aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 78,3 ile bir önceki anket dönemi seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

- Yıllık ÜFE beklentisi bir önceki bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de zayıfladığı izlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek oniki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 47,3'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti, onu da sırasıyla işgücü yetersizliği, hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurtiçi piyasalar ile Avrupa Birliği içindeki yurtdışı piyasalarda artış yönlü değerlendirmelerin bir miktar zayıfladığı, Avrupa Birliği dışındaki yurtdışı piyasalarda artış yönlü değerlendirmelerin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.