Advertisement

Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerde yabancı kontrol oranı 2012 yılında yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılına ilişkin "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini" açıkladı. Buna göre, üretim değerine göre 2012 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin (YSHİ) tam sayım kapsamındaki girişimlerde Yabancı Kontrol Oranı (YKO) yüzde 13,6 oldu. 2011 yılında yüzde 14,1 düzeyinde olan bu oran 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 yıllarında sırasıyla yüzde 14,4, yüzde 14,3, yüzde 14,1, yüzde 15,4 ve yüzde 14,7 seviyesinde bulunuyordu.

Tam sayım kapsamındaki girişimlerde 2012 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin yüzde 2,3'ü Almanya'nın, yüzde 1,9'u ABD'nin ve yüzde 1,5'i Fransa'nın kontrolünde oldu. İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek YKO yüzde 87,9 ile "Tütün ürünleri imalatı" sektöründe görüldü. İkinci sırada yüzde 45,8 ile "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" sektörü, üçüncü sırada yüzde 45,3 ile "Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı" sektörü yer aldı.

İmalat sanayinde girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı (yüzde 52,1) belirlendi. Yüksek teknolojili grup yüzde 7,8, orta-düşük teknolojili grup yüzde 18,1, düşük teknolojili grup yüzde 22 paya sahip oldu.

- Yabancı kontrollü girişim-

Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişim olarak tanımlanıyor. Çalışmanın kapsamını, 2012 YSHİ araştırmasının tamsayım kapsamındaki 95 bin 502 girişim oluşturuyor. Bu girişimler, 2012 YSHİ kapsamındaki tüm girişimlere ait üretim değerinin yaklaşık yüzde 80'ine sahip ve 2 bin 129'u yabancı kontrolünde bulunuyor.

AA