Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, vergi sisteminde çalışanlar aleyhine olan adaletsizliği gidermesini talep ederek, "Maliye Bakanlığı, vergi dilimlerinde işçilerimiz aleyhine getirdiği yeni düzenlemeyi geri almalı ve adil bir vergi sistemi için gereken düzenlemeleri yapmalı" dedi.

Alemdar yaptığı açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği" ile gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin, 2015 takvim yılı itibariyle değiştirilerek, vergi dilimlerinde çalışanlar aleyhine düzenleme yapılmasını eleştirdi.

Anayasanın "vergi ödevi" başlıklı 73. maddesinde herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü olduğu yönünde ifadesi yer aldığını anımsatan Alemdar, bu anayasal ilkenin büyük oranda çalışanlar aleyhine uygulandığını, başta işçiler olmak üzere, ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükünün bulunduğuna dikkati çekti.

"Asgari ücretli yine zengin vergisi ödeyecek"

Türkiye'de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretliler tarafından ödendiğini vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle 2004 yılında özel indirim tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseltilmesi gibi nedenlerle artmıştır. Maliye Bakanlığının bu haksız ve eşitsiz uygulamaları nedeniyle, asgari ücretli bir işçi bile 2014 yılı itibariyle Aralık ayında yüzde 20 oranında vergilendirildi. Asgari ücretlinin aylığı, bu vergi artışından dolayı azaldı. Ne yazık ki bu durum, 2015'de de benzeri şekilde olacak. Asgari ücretli yine zengin vergisi ödeyecek."

"Net ücret yılın ilk aylarına göre giderek eksiliyor"

Alemdar, ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün olumsuz etkisinin toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya çıktığını ve müzakereleri de çıkmaza soktuğunu belirterek, "Vergi kesintileri nedeniyle işçinin eline geçen net ücret yılın ilk aylarına göre giderek eksiliyor. Bu nedenle bağıtlanan toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ücret zammı anlamını yitiriyor. Sözleşme ile sağlanan ücret artışının çoğu vergi ödemesine gidiyor" dedi.

Dar geliriyle kıt kanaat geçinen milyonlarca işçinin vergi diliminde adalet talep ettiğini dile getiren Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimiz, vergi sistemimizde çalışanlar aleyhine olan bu adaletsizliği bir an önce gidermeli, Maliye Bakanlığı, vergi dilimlerinde işçilerimiz aleyhine getirdiği yeni düzenlemeyi geri almalı ve adil bir vergi sistemi için gereken düzenlemeleri ivedilikle yapmalıdır."