Advertisement

Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 10.4'e geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı işsizlik oranının yüzde 10.8'e yükseleceği yönündeydi. İşsizlik oranı bir önceki ay yüzde 10.5 düzeyinde kaydedilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı hanehalkı işgücü istatistiklerine göre, işsiz sayısı aynı dönemde 3 milyon 43 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.5 olurken, genç nüfusta işsizlik yüzde 19.7 oranında kaydedildi. İşgücüne katılım oranı yüzde 51 olurken, kayıtdışı çalışma oranı ise yüzde 35 düzeyinde. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ekimde 3 milyon 43 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,1, kadınlarda yüzde 13,3 olarak hesaplandı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

Aynı ayda 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı yüzde 45,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 404 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 20 milyon 734 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 51,2'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:

  Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin/kişi) 57.249 28.274 28.975
İşgücü (bin kişi) 29.181 20.229 8.952
İstihdam (bin kişi) 26.138 18.380 7.758
Tarım 5.404 2.885 2.519
Tarım dışı 20.734 15.494 5.239
İşsiz (bin kişi) 3.043 1.850 1.194
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.068 8.045 20.023
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 51,0 71,5 30,9
İstihdam oranı (yüzde) 45,7 65,0 26,8
İşsizlik oranı (yüzde) 10,4 9,1 13,3
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,5 10,3 18,3
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 55,6 76,8 34,3
İstihdam (bin kişi) 49,7 69,7 29,6
İşsizlik oranı (yüzde) 10,6 9,3 13,6
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,5 10,4 18,4
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 19,7 16,9 24,8

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki döneme göre 132 bin kişi arttı. 

İş gücü nüfusu 29 milyon 181 bin kişi, iş gücüne katılma oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 kadınlarda ise yüzde 30,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı ekimde bir önceki aya göre 132 bin kişi artarak 26 milyon 58 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı ekim döneminde, bir önceki döneme göre 9 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı değişmeyerek yüzde 10,6 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 50,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 69 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı söz konusu dönemde yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 82,9 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,5 oldu. 

- Ücretli ve yevmiyeli sayısı 17 milyon 389 bin

İstihdam edilen 26 milyon 138 bin kişinin 17 milyon 389 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,5'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 452 binini (yüzde 17) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 91 binini (yüzde 11,8) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 205 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.

TÜİK'in son verilerine göre 2010-2014 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla işsizlik oranları şöyle: 

  2010 2011 2012 2013 2014
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3  
Aralık 10,6 9 9,3 9,6  
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9