Advertisement

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın ilk çeyreği itibarıyla 37 milyar 226 milyon 694 bin liraya yükseldi. Söz konusu rakam, 2014'te 34 milyar 114 milyon 764 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Hazine Müsteşarlığı, 2015'in ilk çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 32,1 milyar lira, dış borçları da 5,1 milyar lira oldu.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 9,9 milyar lira ile resmi dairelerin borçları oluştururken; bunu sırasıyla 9,7 milyar lira ile özel şahısların, 6,2 milyar lira ile KİT'lerin, 4,7 milyar lira ile ticari bankaların borçları ve 1,2 milyar lira ile vergi, 168 milyon lira ile üretici, 155 milyon lira ile SGK, 25 milyon lira ile de Hazine borçları izledi.

KİT'lerde istihdam

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ilk çeyreği itibarıyla 116 bin 780 kişi çalışıyor.

Çalışanların 105 bin 129'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 11 bin 651'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 433'ü memur, 45 bin 971'i sözleşmeli, 60 bin 493'ü kapsam içi işçi, 3 bin 762'si kapsam dışı işçi, 2 bin 121'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

AA